top of page

אחת המטרות בפרויקט הייתה התייחסות ומתן כבוד לנוף המרהיב. התכנון יוצר הבדלה ברורה בין אזור המגורים לבין אזור האירוח וזאת על ידי מבואת הכניסה שכבר עם תחילת החוויה פורסת בפניך את היופי מסביב.

חלל האירוח מאופין בחלל גדול ופתוח, אך אלמנטים עיצוביים שונים כמו ספריות, אי במטבח יוצרים תיחומים ומעין תת חללים נוספים.

צילום: יעל אילן

01  פנטהאוז, ירושלים

פרויקטים

bottom of page